Europen Union

PRODUKCJA FOLII I OPAKOWAŃ HDPE

64-100 Leszno, ul. Usługowa 16

tel. +48 65 526 90 19, tel./fax +48 65 526 90 38

Folie

Worki

Worki

Folie

Folie

Worki do selektywnej zbiórki odpadów

Worki do selektywnej zbiórki odpadów