Europen Union

PRODUKCJA FOLII I OPAKOWAŃ HDPE

64-100 Leszno, ul. Usługowa 16

tel. +48 65 526 90 19, tel./fax +48 65 526 90 38

Dotacje unijne

UNIPLAST BAJER SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Re_Open UK pn. "Zakup linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie UNIPLAST Bajer sp.j. w celu minimalizacji skutków brexitu".

Celem projektu jest utrzymanie podobnego poziomu wymiany handlowej z podmiotami z rynku UK poprzez poszerzenie dotychczasowej oferty produktowej oferowanej na tym rynku i tym samym zwiększenie poziomu przychodów ze sprzedaży produktów Uniplast na rynku brytyjskim i europejskim.

Większy poziom sprzedaży, w tym wyjście z nową ofertą produktową powinno wpłynąć pozytywnie na zniwelowane wzrostów kosztów związanych z Brexitem.

Wartość ogółem projektu 300 000,00 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 197 800,00 EUR

Worki

Worki

Folie

Folie

Worki do selektywnej zbiórki odpadów

Worki do selektywnej zbiórki odpadów